ASAMITTERORDENEN I DANMARK

Main Content

Denne hjemmeside henvender sig til danske mænd, som kunne have et ønske om at blive optaget i et broderskab, hvor lige mænd med samme ånd og tanke mødes i et fristed i fred og fordragelighed for at få det bedste ud af livsførelsen med hinanden for en god sag.

De fleste af os lever i en travl og stresset hverdag, hvor vi er optaget af karriere og familie med deraf følgende krav til at yde det optimale.

Logen er et fristed, hvor vi en aften hver måned mødes for at være sammen i broderskabet og udelukke os fra hverdagens travle færd.

ASAMITTERORDENENS HISTORIE

På et møde, afholdt den 1. april 1930 i “Sct. Andreasordenen”s lokaler, vedtoges det - efter et forslag fra en kreds af indbydere - at danne en “loge”, som man ville kalde for  “ARBEJDSLEDERNES SAMFUND af 1. april 1930" på resterne af Arbejdsledernes 100 mands forening nr. 2 og Dansk Formands Forenings 100 mands forening.

Foregangsmanden for at danne en “loge”, og stifter af vor orden, var L. Chr. Sørensen, der blev valgt til overmester i ordenen.

L. Chr. Sørensen blev senere ordenens første Stormester.

Vi brødre i ASAMITTERORDENEN, kan takke Ordenens stifter for meget, og derfor  holder alle Asam loger mindeaften i april måned.

Navnet: Det første navn “Arbejdsledernes Samfund” viste sig at vække anstød blandt lederne i Foreningen af Arbejdsledere. Vort mål var ikke at genere nogen, derfor meddelte vi så samme forening i juni måned 1934, at vort navn for fremtiden var “A-SAM”, dette gav anledning til, at vi i daglig tale kaldte hinanden for “ASAMITTER”, og det var så atter årsagen til, at navnet “ASAMITTERORDENEN” blev brugt i almindelighed. Dette blev, ved ændringen i 1946, fastslået som ordenens rigtige navn.

Navnet A-SAM, der senere er rettet til ASAM, fremkommer ved at man tager A fra Arbejdsledernes og SAM fra samfund.

ASAMITTERORDENEN er alle Asam logers hovedloge.

ASAMITTERORDENENS symbol, er tre ovenover hinanden anbragte tandhjul, der griber ind i hinanden.
Det øverste tandhjul er størst, det midterste mindre, og det nederste mindst. Grunden til, at man valgte tre tandhjul, var, at Ordenens stiftere og første brødre var mellemledere i industrien. I dag er alle samfundslag repræsenterede, og nutidens brødre kommer fra handel, industri, servicefag, etater mm.

Ordenen er en efterhånden gammel dansk humanitær broderorden med loger flere steder i Danmark, og blev, som nævnt foran, stiftet i 1930 af gode, brave danske mænd, der havde et ønske - eller man kan sige en vision - om at skabe et samfund, hvor man ville arbejde på indre linjer inden for broderkredsen, og hvor alt hviler på de fire grundregler, som var: venskab - solidaritet - hjælpsomhed - og fællesskab, som ville gøre tilværelsen lettere, såvel i glæde som i sorg, samt skabe den rette broderånd.

Ordenen valgte et motto, som man stadig lever op til:

1. at se til de syge
2. at hjælpe enkerne efter vore afdøde brødre
3. at hjælpe brødre, som er i nød
4. at være brødre og venner

Ordenen kan som sådan ikke betragtes som en forening, som man blot kan gå hen og melde sig ind i. Ordenen er noget ganske særligt, og det at være broder i ordenen er en livsholdning, som gavner det daglige liv i og udenfor ordenen, samt giver brødrene en række gode tanker og livsværdier.

Gør hverdagen lettere.

Til slut vil vi blot oplyse dig om, at det vi står for, og det vi vil opnå, har givet mange af os et større indhold i vort liv, hvilket har medvirket til at gøre hverdagen lettere, fordi vi virkelig føler glæde ved det kammeratskab - eller ofte venskab - som sammenholdet og arbejdet i vore loger giver.

Men forvent ikke mere af andre,
end hvad du selv vil gøre for dem.

Vi kan oplyse dig om, at vi er en åben og demokratisk loge - ikke en lukket loge som så mange andre, hvor man ikke ved, hvad man går ind til.

At være med i vor loge er en økonomisk overkommelig sag, og skulle du efter læsning af denne hjemmeside få lyst til at vide mere, er du altid velkommen til at sende en mail til en af de kontaktpersoner, som måtte være i nærheden af dig, og som du finder under de enkelte loger, for at få mere viden.

Broderskabet er til for dig, der vil noget med dit liv.

Du kan se Asamitterordenens ledelse her

ASAMITTERODENEN - har Asam loger følgende steder:

Asam loge nr. 1. København
Asam loge nr. 2. Fredericia
Asam loge nr. 3. Horsens
Asam loge nr. 5. Slagelse
Asam loge nr. 6. Fyn
Asam loge nr. 7.Køge

Tilbage til forsiden

VENSKAB - SOLIDARITET- HJÆLPSOMHED - FÆLLESSKAB