ASAMITTERORDENEN I DANMARK

Main Content

Ordenens Stormester er John Kofoed, Køge

Ordensrådet:

Overmester Jens Christian Petersen, Fredericia (kontaktperson)

Økonomiforvalter Anker Laurentius Warncke, Fredericia

Ordensmester Anders Gertsen, Fyn

Ceremonimester Kim Dalhoff Jensen, Horsens

Redaktør Jørgen Vendelboe Andersen, Fredericia

Arkivar Kaj Nielsen, Slagelse

Skriver Carsten Simonsen, Slagelse

Elev Egon Børge Pedersen, Køge

Elev Torben Kjeld Nielsen, København

 

ASAMITTERODENEN - har Asam loger følgende steder:

Asam loge nr. 1 København
Asam loge nr. 2 Fredericia
Asam loge nr. 3 Horsens
Asam loge nr. 5 Slagelse
Asam loge nr. 6 Fyn
Asam loge nr. 7 Køge

Tilbage til forsiden

VENSKAB - SOLIDARITET- HJÆLPSOMHED - FÆLLESSKAB